ભાગ્યે જ જોયેલી શ્રીદેવીની તસવીરો!

આજે શ્રીદેવીનો 55મો જન્મદિવસ છે, ત્યારે તેની યાદમાં જોઈએ શ્રીદેવીની એવી તસવીરો જે કદાચ જ તમે જોઈ હશે!

This slideshow requires JavaScript.

 

Advertisements

Posted on August 13, 2018, in News & Media. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: