વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો બાળકપ્રેમ

72મા સ્વાતંત્ર્ય પર્વની આજે સમગ્ર દેશમાં ઉત્સાહભેર ઉજવણી કરવામાં આવી. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ લાલ કિલ્લાથી સમગ્ર દેશવાસીઓને સંબોધ્યા. તેવામાં તેમના ભાષણ ઉપરાંત, ધ્વજવંદનમાં હાજર બાળકો સાથેના વડાપ્રધાનના ફોટો તેમજ વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઇ રહ્યાં છે.

Video: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો બાળકપ્રેમ

Video: Children jostle to meet PM Modi at Red Fort, Delhi in Independence Day 2018 celebrations

Photos:

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

Posted on August 15, 2018, in Independence Day 2018, News & Media. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: