અટલ બિહારી વાજપેયીની પ્રચલિત કવિતાઓ

પૂર્વ વડાપ્રધાન અટલજી એક રાજનેતાના રૂપમાં જેટલા સ્વીકારવામાં આવ્યા તેટલી જ તેમની કવિતાઓને પણ લોકોએ પ્રેમ આપ્યો.

જાણીએ અટલ બિહારી વાજપેયીને એક ‘કવિ’તરીકે…

Video: A heart touching poem by Atal Bihari Vaajpayee that reflects his love for the nation.

PhotoGrid_1534414143756PhotoGrid_1534414540571PhotoGrid_1534415110415PhotoGrid_1534416484124PSX_20180816_161338

મુખ્ય કવિતા-કૃતિઓ

  • મૃત્ય યા હત્યા
  • અમર બલિદાન
  • કૈદી કવિરાય કી કુંડલિયા
  • સંસદ મેં તીન દર્શક
  • અમર આગ હૈ
  • સેક્યુલરવાદ
  • રાજનીતિ કી રપટીલી રાહે
  • બિન્દુ બિન્દુ વિચાર, ઇત્યાદિ
  • મેરી ઇકયાવન કવિતાએ

 

Advertisements

Posted on August 16, 2018, in News & Media. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: