આ રીતે ગણેશજીનું કરો ‘Eco Friendly’ વિસર્જન 

નદી-તળાવને પ્રદૂષિત થતાં બચાવવા માટે આ રીતે ગણેશજીનું કરો ‘Eco Friendly’ વિસર્જન

Screen Shot 2018-09-22 at 9.17.22 PM

તમારી સોસાયટી, શેરી, કે એપાર્ટમેન્ટમાં ગણેશજીનું વિસર્જન સાદા ટબમાં પાણી ભરીને તેમાં જ કરો. જેનાથી પાણીનું પ્રદૂષણ અટકાવી શકાશે.

dsc_0853.jpg

કેવી રીતે કરશો ઘરે જ ગણેશજીનું વિસર્જન ?
ગણેશજીની કેસરિયા ચંદન, ચોખા, દૂર્વા અર્પિત કરી કપૂર સળગાવીને તેમની પૂજા અને આરતી કરો અને મૂર્તિનું મંત્ર સાથે વિસર્જન કરી દો. હવે આ પવિત્ર પાણીને ઝાડ કે તુલસીક્યારાને પીવડાવી દો.

Screen Shot 2018-09-22 at 9.12.01 PM

આવું કરવાથી ગણેશજીની કૃપા સદૈવ તમારા પર બની રહેશે. તેમ જ તેનાથી પાણીનું પ્રદૂષણ પણ નહીં થાય.

Advertisements

Posted on September 22, 2018, in Bhakti and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: