જળાભિષેક અને મંત્રોચ્ચાર સાથે સ્ટેચ્યૂ ઓફ યુનિટીનું કરવામાં આવ્યું લોકાર્પણ- Tv9

 

જળાભિષેક અને મંત્રોચ્ચાર સાથે સ્ટેચ્યૂ ઓફ યુનિટીને કરવામાં આવી પાવન

► Subscribe TV9 Gujarati : https://goo.gl/CdtZmn
► Circle us on G+: https://plus.google.com/+tv9gujarat
► Like us on Facebook: https://www.facebook.com/tv9gujarati
► Follow us on Twitter: https://twitter.com/Tv9Gujarati
► Follow us on Dailymotion: http://www.dailymotion.com/GujaratTV9
► Pin us on Pinterest: https://www.pinterest.com/tv9gujarati

Advertisements

Posted on October 31, 2018, in News & Media. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: