શાહરૂખ ખાનની દિવાળી પાર્ટીમાં સ્ટારનો જમાવડો

બોલીવુડ સ્ટાર શાહરૂખ અને તેની પત્ની ગૌરી ખાને પોતાના ઘર મન્નત પર દિવાળીની પાર્ટીનું આયોજન કર્યું હતું. આ પ્રી-દિવાળી પાર્ટીમાં બી ટાઉન ઘણાં સ્ટાર પહોંચ્યા હતા.

 

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

Posted on November 4, 2018, in Entertainment Corner, News & Media and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: