પાંચેય રાજ્યોની પળપળની અપડેટ જાણવા કરો ક્લિક

મધ્યપ્રદેશ :- કુલ બેઠક : 230 બહુમતી માટેની બેઠક : 116

Madhya Pradesh (230 Seats) Won (2018) Leads(2018) Won(2013)
BJP 104 165
BSP  – 04
INDEPENDENT  – 03
INC 116 58
Others 10  –
મધ્યપ્રદેશના 'દિલ' પર કોનું ચાલશે શાસન ?

છત્તીસગઢ :- કુલ બેઠક : 90 બહુમતી માટેની બેઠક : 46

Chhattisgarh (90 Seats) Won (2018) Leads (2018) Won (2013)
BJP 18 49
BSP  – 1
Others 09 0
INC 63 39
JCC (J)  –  –
છત્તીસગઢમાં કોન બનાવશે 'ગઢ' ?

રાજસ્થાન :- કુલ બેઠક : 199 બહુમતી માટેની બેઠક : 100

Rajasthan(200 Seats) Won (2018) Leads (2018) Won (2013)
BJP 70 163
BSP  – 03
INC 104 21
NUZP  – 02
Others 25 00
રાજસ્થાનમાં કોને મળશે સત્તાનું સ્થાન ?

તેલંગાણા:- કુલ બેઠક : 119 બહુમતી માટેની બેઠક : 60

Telangana(119 Seats) Won (2018) Leads (2018) Won (2013)
BJP 12 05
CPI  – 01
INC 21 13
TDP  – 03
TRS 86 90
તેલંગાણામાં શું TRSના કેસી રાવ બચાવી શકશે સરકાર?

મિઝોરમ :- કુલ બેઠક : 40 બહુમતી માટેની બેઠક : 21

Mizoram(40 Seats) Won (2018) Leads (2018)  Won (2013)
BJP 03 00
INC 05 34
MNF 26 05
MPC  – 01
Others   –  –
મિઝોરમમાં શું કોંગ્રેસ બચાવી શકશે પોતાની લાજ ?
FB Comments

Hits: 1045