રાજકારણ બાદ TWITTER પર થઈ ગઈ પ્રિયંકા ગાંધીની એન્ટ્રી, દર 1 સેકન્ડમાં જોડાઈ રહ્યાં છે લગભગ 6 FOLLOWERS

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.