જાણો કેમ કહેવાય છે 26/11 મુંબઈ અટેકની પીડિતાને ‘કસાબની બેટી’

જાણો કેમ કહેવાય છે 26/11 મુંબઈ અટેકની પીડિતાને ‘કસાબની બેટી’

26/11 ને આતંકી હુમલેને આજે 10 વરસ પુરા થયા. હજુ પણ લોકોના જખ્મ ભરયા નથી. આ હુમલમાં 160થી વધુ લોકોના જીવ લીધા હતા અને કેટલાક લોકો ઘાયલ થયા હતા. દેશના સૌથી મોટો હુમલામાં 10 આતંકવાદીઓ…

Read More
WhatsApp પર સમાચાર