ભાજપના દક્ષિણ ભારતની રાજનીતિના ‘ચાણક્ય’ સમાન અનંત કુમારના જીવનની કેટલીક અજાણી વાતો…

ભાજપના દક્ષિણ ભારતની રાજનીતિના ‘ચાણક્ય’ સમાન અનંત કુમારના જીવનની કેટલીક અજાણી વાતો…

રાજનીતિમાં ઘણાં ઓછા નેતા હોય છે જે કેન્દ્રમાં કોઇ પણ સરકાર સત્તા પર હોય પરંતુ તેમનું મહત્વ એટલું જ બની રહે છે. અનંત કુમાર એ કક્ષાના નેતાઓમાં સ્થાન ધરાવતા હતા. તેઓ ક્યારેય પણ પોતાના નેતૃત્વથી…

Read More
WhatsApp પર સમાચાર