સુરતના 50 હજાર વિદ્યાર્થીઓને શાળામાં મળશે વોટર બ્રેક, જાણો નવા અભિયાન વિશે

November 25, 2019 Parul Mahadik 0

વ્યક્તિના શરીરમાં 60% થી વધુ પાણી હોવું જોઈએ અને મોટે ભાગે બાળકો શાળાએ જાય ત્યારે વોટર બેગ લઇ જાય છે. પરંતુ એમાંથી તેઓ કેટલું પાણી […]

જો નાના બાળકોને આવી રીતે ખવડાવવાની ટેવ છો તો તેને છોડી દો નહીં તો બાળકને થઈ શકે છે બિમારી

May 17, 2019 TV9 WebDesk8 0

બાળકો માટે વિશેષ કાળજી ઘરમાં રાખવામાં આવતી હોય છે અને તેને પોષણ મળી રહી તે માટે યોગ્ય ખોરાક પણ તૈયાર કરવામાં આવે છે. આ બધાની […]