13 વર્ષના ટેણિયાએ કર્યો એવો કમાલ કે ગિનીઝ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં મળ્યું સ્થાન

13 વર્ષના ટેણિયાએ કર્યો એવો કમાલ કે ગિનીઝ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં મળ્યું સ્થાન

‘રુબિક ક્યુબના માસ્ટર’, જેણે કર્યો છે દુનિયાના સૌથી ઝડપથી ક્યુબ બનાવવાનો ખિતાબ પોતાના નામે. ચીનના 13 વર્ષીય જીનાયુ ક્યૂએ ત્રણ રૂબિક ક્યુબ (3*3) હાથ અને પગની મદદથી એકજ પ્રયાસમાં બનાવ્યા છે, એટલુંજ નહીં તેણે આ…

Read More
WhatsApp પર સમાચાર