પહેલાં દાદાગીરી પછી ગાંધીગીરી, જાણો ટિકીટ માગણીને લઈને કોંગ્રેસમાં શું થયું?

September 26, 2019 Dipen Padhiyar 0

અમરાઈવાડી વિધાનસભાની પેટા ચૂંટણીને લઈ કોંગ્રેસ કાર્યાલય ખાતે બેનર લાગ્યા હતા. ઉમેદવારોની પસંદગીમાં અસંતોષને લઈને પોતાના ઉમેદવારને ટીકિટ આપવા માટે બેનર લગાવવામાં આવ્યા હતા. Facebook […]