ચિકિત્સા ચમત્કાર: રિમોટથી ચાલતો ટેલિરોબોટ કરશે દૂર ગામડામાં રહેતાં દર્દીઓની સર્જરી

ચિકિત્સા ચમત્કાર: રિમોટથી ચાલતો ટેલિરોબોટ કરશે દૂર ગામડામાં રહેતાં દર્દીઓની સર્જરી

અમદાવાદમાં ચિકિત્સા ક્ષેત્રે આજે એક નવો ચમત્કાર સર્જયો વિશ્વનું પ્રથમ ટેલિરોબોટિક કોરોનરી ઈન્ટરવેન્શન ઓપરેશન કરવામાં આવશે. પદ્મ શ્રીથી સન્માનિત જાણીતા તબીબ ડૉક્ટર તેજસ પટેલ અને સમીર પટેલ ઈન્ટરનેટની મદદથી રોબોટને કમાન્ડ આપશે અને રોબોટ કેથલેબમાં…

Read More
WhatsApp પર સમાચાર