ગૂગલથી ફરી થઈ એક મોટી ભૂલ! હવે Bad CM લખવા પર આવે છે બહુ મોટા નેતાનો ફોટો

ગૂગલથી ફરી થઈ એક મોટી ભૂલ! હવે Bad CM લખવા પર આવે છે બહુ મોટા નેતાનો ફોટો

આજના સમયમાં વિદ્યાર્થીઓથી લઈને કામ કરનારા લોકો સુધીના દરેક વ્યક્તિની દરેક મુસીબતનુ નિવારણ ગૂગલ પાસે હોય છે. પરંતુ ઘણી વખત ગૂગલ એવા પરિણામો બતાવે જેનાથી વિવાદ સર્જાઈ જાય.  હાલમાં જ માલૂમ પડ્યું કે જો તમે…

Read More
WhatsApp પર સમાચાર