પાકિસ્તાનમાં આવેલાં ઐતિહાસિક સ્થળ ગુરુ નાનક મહલમાં તોડફોડ, કિંમતી સામાન સહિત દરવાજાઓની કરાઈ ચોરી

May 27, 2019 TV9 WebDesk8 0

પાકિસ્તનામાં આવેલાં પ્રસિદ્ધ ઐતિહાસિક ગુરુ નાનક મહલમાં તોડફોડ કરવામાં આવી છે અને મહેલમાંથી કિંમતી વસ્તુઓને પણ વેચી દેવાઈ છે. આ તોડફોડને લઈને પાકિસ્તાનના જાણીતા અખબાર […]