એવું તો શું થયું કે હિન્દુઓએ મુસ્લિમો માટે ખોલવા પડ્યા શિવ મંદિરના દ્વાર ?

એવું તો શું થયું કે હિન્દુઓએ મુસ્લિમો માટે ખોલવા પડ્યા શિવ મંદિરના દ્વાર ?

ઉત્તરપ્રદેશના બુલંદ શહેરમાં એવી એક ઘટના બની છે જેણે સમાજમાં એકતાનું ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે. વાત એમ છે કે 3 દિવસીય એક ધાર્મિક આયોજનમાં ભાગ લેવા દેશ-વિદેશથી મુસ્લિમ સમુદાયના લોકો દરિયાપુર ગામ પહોંચી રહ્યા છે.…

Read More
WhatsApp પર સમાચાર