ગુજરાતી ‘પોલીસવાળી’એ વધાર્યું ગુજરાતનું ગૌરવ, બની ગઈ દેશની સૌથી સારી ‘પોલીસવાળી’ VIDEO

ગુજરાતી ‘પોલીસવાળી’એ વધાર્યું ગુજરાતનું ગૌરવ, બની ગઈ દેશની સૌથી સારી ‘પોલીસવાળી’ VIDEO

કામ કરવા માટે બહાનાઓ શોધતાં લોકો માટે હવે પછીનો આ અહેવાલ આંખ ખોલનારો છે. એક મહિલા પોલીસ અધિકારી પોતાની 6 માસની પુત્રીને લઈને ધોરાજીના પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરજ બજાવી રહ્યા છે. 24 કલાક ઓન ડ્યુટી જેવી…

Read More
પુત્રના જન્મદિવસની આ શિક્ષકે એવી ઉજવણી કરી કે સૌ કોઈ બોલી ઉઠ્યા ‘વાહ ઉસ્તાદ વાહ’!

પુત્રના જન્મદિવસની આ શિક્ષકે એવી ઉજવણી કરી કે સૌ કોઈ બોલી ઉઠ્યા ‘વાહ ઉસ્તાદ વાહ’!

કુપોષણ સામે લડવા ધોરાજીની પ્રાથમિક શાળાના એક શિક્ષકે અનોખો અભિગમ અપનાવ્યો છે! ધોરાજીના પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકે તેમના પુત્રના જન્મ દિવસની અનોખી ઉજવણીના ભાગરૂપે ધોરાજીના પછાત વિસ્તારના ૨૦ જેટલા કુપોષિત બાળકોને દત્તક લીધા અને સંપૂર્ણપણે બાળક…

Read More
WhatsApp પર સમાચાર