એક વખત અધિકારીએ મેડલ નહોતું પહેરાવ્યું, અપમાનનો બદલો લેવા માટે 16 ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા!

July 31, 2019 TV9 WebDesk8 0

રમતવીરોમાં એક અલગ ઝૂનુન હોય છે અને આવી ઘટના ઉત્તરપ્રદેશના એથ્લીટ સાથે પણ બની હતી. એક વખત કાર્યક્રમમાં મહાદેવ પ્રજાપતિનું અપમાન થયું અને હાજર રહેલાં […]