પાકિસ્તાનને ગંધ પણ ના આવે તેમ તેના 87 ટકા વિસ્તાર પર ભારતની આ સંસ્થા રાખે છે નજર, સેના માટે તૈયાર કરી આપે છે HD નકશાઓ

પાકિસ્તાનને ગંધ પણ ના આવે તેમ તેના 87 ટકા વિસ્તાર પર ભારતની આ સંસ્થા રાખે છે નજર, સેના માટે તૈયાર કરી આપે છે HD નકશાઓ

ભારતીય અવકાશ સંશોધન સંસ્થા(ISRO) સેટેલાઈટસથી પાકિસ્તાનના દરેક વિસ્તારમાં નજર રાખે છે. ISROના સેટેલાઈટસ પાકિસ્તાનના 87% વિસ્તાર પર નજર રાખી શકે છે. આ સેટેલાઈટસથી મળેલ જાણકારી ભારત માટે ખુબ મહત્વપુર્ણ હોય છે. ભારતીય વાયુસેના દ્વારા 26…

Read More
સાવધાન ! ગૂગલ મેપ્સ અને સર્ચ એન્જિનથી કરવામાં આવી રહ્યા છે બેન્ક સ્કેમ !, કેવી રીતે બચશો તમે ?

સાવધાન ! ગૂગલ મેપ્સ અને સર્ચ એન્જિનથી કરવામાં આવી રહ્યા છે બેન્ક સ્કેમ !, કેવી રીતે બચશો તમે ?

ડેટા લીક પછી હવે નવા નવા મુદ્દા સામે આવી રહ્યા છે. હવે ગૂગલ દ્વારા તમારાં ડેટા નહીં પરંતુ તમારા લોકેશનની સાથે પણ ચેડાં કરવામાં આવી રહ્યા છે. ગૂગલ મેપ્સના માઘ્યમથી ફ્રોડ થઈ રહ્યા છે. ગૂગલમાં…

Read More
WhatsApp પર સમાચાર