જો આવું થયું તો… તમારે ફરીથી લાગવું પડશે ATMની લાઈનમાં!

જો આવું થયું તો… તમારે ફરીથી લાગવું પડશે ATMની લાઈનમાં!

માર્ચ 2019 સુધી દેશના મોટા ભાગના ATM થઈ જશે બંધ? આપ સૌને નોટબંધી તો યાદ જ હશે. 8 નવેમ્બર, 2016ના દિવસે નોટબંધીને બે વર્ષ પૂર્ણ થયા. નોટબંધી બાદ લોકોએ પોતાની બધી જૂની નોટો બેંકમાં જમા…

Read More
WhatsApp chat