લોકરક્ષક દળ ભરતીને લઈને ઉમેદવારો જેની રાહ જોઈ રહ્યાં હતા તેની થઈ જાહેરાત

November 27, 2019 TV9 WebDesk8 0

એલઆરડીની પરીક્ષાને લઈને રાજ્યના ગૃહપ્રધાને અગત્યની જાહેરાત કરી છે. પરીક્ષા પહેલાં વિવાદમાં સંપડાઈ હતી અને બાદમાં આ મામલો કોર્ટ સુધી પહોંચ્યો હતો. ત્યારે પ્રદિપસિંહ જાડેજા […]

બિન સચિવાલય કર્લાક અને ઓફિસ આસિ. પરીક્ષાને લઈને આવ્યા મોટા સમાચાર

November 13, 2019 TV9 WebDesk8 0

ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા બિનસચિવાલય કર્લાક અને ઓફિસ આસિસટન્ટ પરીક્ષાના કોલલેટર જાહેર કરી દેવાયા છે. આ ભરતી પરીક્ષાને લઈને એક મોટો ફેરફાર કરવામાં […]