અમદાવાદની જનતાને રાજ્ય સરકાર આપશે નવા વર્ષની સૌથી મોટી ભેટ, સમય અને પૈસા બંનેની થશે બચત

અમદાવાદની જનતાને રાજ્ય સરકાર આપશે નવા વર્ષની સૌથી મોટી ભેટ, સમય અને પૈસા બંનેની થશે બચત

અમદાવાદની આશરે 70 થી 80 લાખ વસ્તીને મોટી રાહત મળવા જઇ રહ્યો છે. BRTS અને રિવરફ્રન્ટ પછી અમદાવાદીઓને મોટી ભેટ મળી રહી છે. મેટ્રો ટ્રેનના કોચ કોરિયાથી રવાના થયું છે. આ કોચ ડિસેમ્બરના અંત સુધીમાં…

Read More
WhatsApp પર સમાચાર