પૃથ્વી બહારની વસ્તુઓની ‘અણમોલ’ હરાજી! જાણો કેટલામાં વેચાયા ચંદ્રના ખડકો અને અમેરિકી અંતરિક્ષયાત્રીના સ્પેસ સૂટ!

પૃથ્વી બહારની વસ્તુઓની ‘અણમોલ’ હરાજી! જાણો કેટલામાં વેચાયા ચંદ્રના ખડકો અને અમેરિકી અંતરિક્ષયાત્રીના સ્પેસ સૂટ!

ચંદ્રમાના ખડકો માટે 8.5 લાખ ડોલરની લાગી બોલી! અમેરિકી અંતરિક્ષ યાત્રીના સ્પેસ સૂટની અધધ કિંમત મળી! દુર્લભ હીરા, પેઈન્ટિંગ, શસ્ત્રો કે મહેલોની હરાજી વિશે તમે સાંભળ્યું હશે. પરંતુ તમને કોઈ કહે કે અંતરિક્ષ બહારની ચીજવસ્તુઓની હરાજી…

Read More
WhatsApp પર સમાચાર