આજે ‘અમૂલ ગર્લ’ 52 વર્ષની થઈ ગઈ! National Milk Day વિશેષ

આજે ‘અમૂલ ગર્લ’ 52 વર્ષની થઈ ગઈ! National Milk Day વિશેષ

  એક એવી ચુલબુલી છોકરી, જે કંઈ પણ બોલી નાખે! આજની તારીખમાં આ અમૂલ ગર્લ માત્ર એક ડેરી પ્રોડક્ટનો ચહેરો નથી પરંતુ તેની પોતાની એક ઓળખ છે. જે કંઈ પણ બોલતા નથી ગભરાતી. જે દરેક…

Read More
WhatsApp પર સમાચાર