30 નવેમ્બર પહેલાં કરી લો આ મહત્ત્વના કામ નહીં તો અટકી શકે છે તમારા રુપિયા

November 23, 2019 TV9 WebDesk8 0

30 નવેમ્બર પહેલાં તમારે જે કામ કરી રહેવા જોઈએ તેના વિશે આજે તમને જાણકારી આપીશું. જેમાં પેન્શન, વીમા, પ્રધાનમંત્રી સમ્માન નિધિ યોજનાનો સમાવેશ થાય છે. […]

ખેડુતો માટે સારા સમાચાર પાક વીમો મળશે હવે નજીકની પોસ્ટ ઓફિસમાં, આયોજનને 100 દિવસમાં શરૂ કરવાનુ લક્ષ્ય 

June 8, 2019 TV9 Webdesk11 0

પાક વીમા વ્યાપ વધારવા માટે કેન્દ્ર સરકાર ટૂંક સમયમાં પોસ્ટ ઓફિસોમાં સુવિધા શરૂ કરશે. કેન્દ્રિય કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રાલયે આ યોજનાને 100 દિવસની અંદર […]