રાજદ્રોહના ગુનામાં અલ્પેશ કથિરીયાને આખરે સુરતથી પણ મળી મોટી રાહત, શરતી જામીન મંજૂર

રાજદ્રોહના ગુનામાં અલ્પેશ કથિરીયાને આખરે સુરતથી પણ મળી મોટી રાહત, શરતી જામીન મંજૂર

લાંબા સમયથી જેલમાં બંધ પાસ કન્વીનર અલ્પેશ કથિરીયા માટે રાહતના સમાચાર આવ્યા છે. અમદાવાદ પછી સુરતના રાજદ્રોહના કેસમાં આજે સુરત કોર્ટ દ્વારા અલ્પેશ કથિરીયાને જામીન મંજૂર કરવામાં આવ્યાં હતાં. જેથી થોડા સમયમાં અલ્પેશને જેલમુક્ત કરવામાં…

Read More
WhatsApp પર સમાચાર