ચોપરમાં આ ખાતા દેખાયા શુદ્ધ શાકાહારી શિવરાજસિંહ ચૌહાણ, શું છે વાયરલ ફોટોનું સત્ય?

ચોપરમાં આ ખાતા દેખાયા શુદ્ધ શાકાહારી શિવરાજસિંહ ચૌહાણ, શું છે વાયરલ ફોટોનું સત્ય?

સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ એક તસવીરમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે મધ્યપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી શિવરાજ સિંહ ચૌહાણ માંસાહારી ભોજન આરોગી રહ્યા છે, લોકો તસવીર શેર કરી શિવરાજ સિંહ પર નિશાન સાધી રહ્યા છે પરંતુ વાયરલ તસવીરની હકીકત…

Read More
WhatsApp પર સમાચાર