ટ્રેનના AC ડબ્બાઓમાં થાય છે આવી હરકતો!

ટ્રેનના AC ડબ્બાઓમાં થાય છે આવી હરકતો!

ટ્રેનના વાતાનુકૂલિત એટલે કે AC કોચમાં મુસાફરી કરનારા સમૃદ્ધ લોકો પર એક ગંભીર આરોપ લાગ્યો છે અને તે છે ચોરીનો આરોપ. એક રેલવે અધિકારીએ આપેલી જાણકારી પ્રમાણે 2017-18 નાણાંકીય વર્ષમાં ટ્રેનના AC ડબ્બાઓમાંથી લાખો ટુવાલ,…

Read More
WhatsApp chat