અંતરિક્ષમાંથી જુઓ કેવો છે ‘સ્ટેચ્યૂ ઓફ યૂનિટી’નો નજારો

અંતરિક્ષમાંથી જુઓ કેવો છે ‘સ્ટેચ્યૂ ઓફ યૂનિટી’નો નજારો

સ્ટેચ્યૂ ઓફ યૂનિટી હવે દુનિયાભરમાં ભારતની ઓળખનું નવું સ્થાન પ્રાપ્ત કરી રહ્યું છે. વેકેશનમાં ત્યાં મોટી સંખ્યમાં લોકો પહોંચી રહ્યા છે ત્યારે હવે અંતરિક્ષમાંથી પણ આ ભવ્ય પ્રતિમાની તસ્વીરો સામે આવી રહી છે. તાજેતરમાં સોશિયલ…

Read More
WhatsApp પર સમાચાર