‘સ્ટેચ્યૂ ઓફ યુનિટી’ બાદ આ બનશે દેશનું બીજું સૌથી મોટું સ્ટેચ્યૂ!

‘સ્ટેચ્યૂ ઓફ યુનિટી’ બાદ આ બનશે દેશનું બીજું સૌથી મોટું સ્ટેચ્યૂ!

ભારતમાં બનવા જઈ રહ્યું છે દેશનું પહેલું ‘શિવજીનું’ સૌથી મોટી સ્ટેચ્યૂ.શિવજીની આ પ્રતિમા નાથદ્વારામાં બનવા જઈ રહી છે. નાથદ્વારા અત્યાર સુધી ભગવાન શ્રીનાથજીના મંદિર માટે જાણીતું છે ત્યાં હવે શિવજીની પ્રતિમા બનશે. આ સ્ટેચ્યૂ વિશ્વનું ચોથું…

Read More
WhatsApp chat