દેશમાં ભાઈચારાની ભાવનાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ, કાશ્મીર ઘાટીમાં પુલવામાના એક ગામમાં મુસ્લિમ બનાવી રહ્યા છે હિન્દુઓ માટે મંદિર

દેશમાં ભાઈચારાની ભાવનાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ, કાશ્મીર ઘાટીમાં પુલવામાના એક ગામમાં મુસ્લિમ બનાવી રહ્યા છે હિન્દુઓ માટે મંદિર

હાલમાં સમગ્ર દેશમાં પુલવામા શહેરમાં થયેલા ભયાનક આતંકવાદી હુમલા અંગે ચર્ચા થઈ રહી છે. ત્યારે હવે પુલાવાનો આવંતિપોર તાલુકો ફરીથી ચર્ચામાં આવ્યો છે. હંમેશા આતંકવાદના કારણે ચર્ચામાં રહેતા આ સ્થાન પર મુસલમાનો અને પંડિતો સાથે…

Read More
Amazing! 1000 temples per year in India can be built with same number of beer bottles as used in single Thailand temple

Amazing! 1000 temples per year in India can be built with same number of beer bottles as used in single Thailand temple

In 1984, one priest and his helpers had grown tired of the mounting litter in the Sisaket area of Thailand close to the Cambodian outskirt. To advance reusing and the cleaning of the landscape, the…

Read More
WhatsApp chat