જાણો કેવી રીતે એક સમયે દારુનો ધંધો કરનારી મહિલાઓની જિંદગી પોલીસે બદલી દીધી!

જાણો કેવી રીતે એક સમયે દારુનો ધંધો કરનારી મહિલાઓની જિંદગી પોલીસે બદલી દીધી!

પોલીસ વિભાગની કામગીરીને લઈને ઘણી વખત સવાલો ઉઠતા હોય છે અને જ્યારે ગુજરાતમાં દારુની કોઈવાત આવે ત્યારે ગુજરાત પોલીસ પર સવાલો ઉભા થાય છે. ઘણી વખત પોલીસની કામગીરીને લઈને ગર્વ પણ થાય છે. વલસાડ પોલીસે…

Read More
ઉમરગામના માછીમારો ઉપર સંકટના વાદળો ઘેરાયા, જીવાદોરી સમાન જેટી તૂટી પડવાથી ધંધા પર અસર માઠી અસર પડશે

ઉમરગામના માછીમારો ઉપર સંકટના વાદળો ઘેરાયા, જીવાદોરી સમાન જેટી તૂટી પડવાથી ધંધા પર અસર માઠી અસર પડશે

ઉમરગામના માછીમારો ઉપર સંકટના વાદળો ઘેરાયા છે. માછીમાર સમાજ માટે જીવાદોરી સમાન જેટી તૂટી પડી છે,જેથી તેમની રોજીરોટી છીનવાઇ ગઇ છે. છેલ્લાં 5 વર્ષથી તૂટેલી આ જેટીને થીગડા મારી ચલાવતા માછીમારો માટે મુશ્કેલી આવી પડી…

Read More
WhatsApp પર સમાચાર