અમદાવાદ : સૂકો અને ભીનો કચરો એટલે શું ? કેવી રીતે કરશો અલગ ? જાણો એક ક્લિક પર

અમદાવાદ : સૂકો અને ભીનો કચરો એટલે શું ? કેવી રીતે કરશો અલગ ? જાણો એક ક્લિક પર

આજથી એટલે કે 3 ડિસેમ્બરથી અમદાવાદ શહેરમાં દરેક જગ્યાએથી અલગ અલગ કરેલો કચરો સ્વીકારવામાં આવશે. AMC તરફથી રવિવારે સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે અને તેના માટે જાહેરાત કરવામાં આવી છે. નાગરિકોને કચરો અલગ કરવા માટે લીલા…

Read More
હવેથી ભીનો અને સૂકો કચરો અલગ રાખશો તો જ સફાઈ કામદાર લઈ જશે તમારા ઘરેથી કચરો!

હવેથી ભીનો અને સૂકો કચરો અલગ રાખશો તો જ સફાઈ કામદાર લઈ જશે તમારા ઘરેથી કચરો!

ટ્રાફિકના પાઠ બાદ હવે અમદાવાદમાં ભણાવાશે ભીના-સૂકા કચરાના પાઠ અમદાવાદને સ્વચ્છતામાં અવ્વલ લાવવા મનપાનો મેગા પ્લાન 3 ડિસેમ્બરથી ભીનો-સૂકો કચરો અલગથી જ સ્વીકારવામાં આવશે 40 હજાર કર્મચારીઓ 14 લાખ ઘરે પહોંચી શીખવશે પાઠ અમદાવાદને સ્વચ્છતા…

Read More
WhatsApp chat